Ølstykke Petanque Klub

Referat af

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

afholdt tirsdag, den 2. april 2013, kl. 19:00, på Græstedgaard, Ølstykke

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af ny bestyrelse
3. Valg af revisor samt revisorsuppleant
4. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Poul Hobert blev valgt og konstaterede, at den
ekstraordinære generalforsamling var lovligt
indvarslet og i henhold til vedtægterne.

2. Valg af ny bestyrelse
Finn Heiberg foreslog følgende til
medlemmer af ny bestyrelse:

Birger Thillerup, formand - valgt for 2 år (er pt. på ferie, men har
skriftligt sagt ja)
Ebbe Østbo - valgt for 2 år
Tove Eiberg Nilsson, sekretær - valgt for 2 år
Jytte Bloch Løyche - valgt for 1 år
Finn Heiberg - valgt for 1 år

3. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Ole Christiansen blev valgt til revisor.
Lise Nielsen blev valgt til revisorsuppleant.

4. Eventuelt
Henning Simonsen blev mindet med 1
minuts stilhed.

Poul Erik Dahl, tidligere formand,
ønskede den nye bestyrelse held og
lykke med arbejdet fremover.