Søndag den 4. juni 2023 blev klubmesterskabet i single afholdt


Vinderne var:

Guld: Hanne M. Juhl

Sølv: Kurt Eriksen

Bronze: Bruno Kristensen

Søndag den 6. august 2023 blev klubmesterskabet i double afholdt


Vinderne var:

Guld: Kurt Eriksen og Hanne M. Juhl

Sølv: Henrik Hartmann og Peter Juster

Bronze: Gert Cristensen og Alex Dalum

Søndag den 3. september 2023 blev klubmesterskabet i triple afholdt


Vinderne var:

Guld: Michael Hansen, Kurt og Linda Eriksen

Sølv: Gert Christensen, Alex Dalum og Henrik Hartmann

Bronze: Eli Holst-Mortensen, Bjarne og Gurli Nielsen