KLUBMESTRE SINGLE
2011

1. Hanne Juhl

2. Anne Larsen

3. Grete Lysholm Olsen

4. Lene Dahl

KLUBMESTRE DOUBLE

2023
1. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen

(Linda er stand-in for Kurt) 

2. Peter Juster og Henrik Hartmann

3. Gert Christensen og Alex Dalum

KLUBMESTRE SINGLE

2023
1. Hanne M. Juhl

2. Kurt Eriksen

3. Bruno Kristensen


KLUBMESTRE DOUBLE

2022
1. Lene og Poul Erik Dahl

2. Peter Juster og Hans Petersen

3. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen


KLUBMESTRE SINGLE

2022
1. Poul Erik Mortensen

2. Alex Dalum

3. Hanne M. Juhl


1. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen

2. Inge Olsen og Ib Olsen

3. Rosemarie Lie-Olesen og Kirsten Jørgensen

KLUBMESTRE DOUBLE

2021 

KLUBMESTRE SINGLE
2021 

1. Hanne M. Juhl

2. Lene Dahl

3. Kurt Eriksen

KLUBMESTRE DOUBLE

2020


1. Hanne M. Juhl og Kurt Eriksen

2. Conni Madsen og Henning Madsen

3. Inga Møller og Hans Petersen


KLUBMESTRE SINGLE

2020


1. Finn Heiberg

2. Hanne M. Juhl

3. Kurt Eriksen


KLUBMESTRE DOUBLE
2019
 

1. Kaja Jensen og Henning Jensen

2. Inga Møller og Hans Petersen 

3. Linda og Kurt Eriksen

KLUBMESTRE SINGLE
2019
 

1. Poul Hobert
2. Kirsten Jørgensen
 
3. Ivan Rajcic

KLUBMESTRE DOUBLE 2018

1. Laila Dolmer og Inga Møller

2. Grete Lysholm Olsen og Poul Erik Dahl

3. Linda og Kurt Eriksen

KLUBMESTRE SINGLE
2018

1. Otto Hansen
2.
Hans Petersen
3. Inga Møller

KLUBMESTRE DOUBLE 2017

1. Inge og Birger
2.
Hanne M.J. og Frode

3. Grete og Poul E.Dahl
4. Henning Jensen og Ole Bang

KLUBMESTRE SINGLE
2017

1. Hans Petersen
2. Frode Westh
3. Ebbe Østbo

KLUBMESTRE DOUBLE 2016

1. Jørgen og Frede
2. Inga og Hans

3. Inge og Birger
4. Lene og Poul Erik D.

KLUBMESTRE SINGLE
2016

1. Inge Olsen
2. Inga Møller
3. Hanne Juhl

KLUBMESTRE DOUBLE 2015

1. Inga og Hans
2. Hanne og John
3. Inge og Birger

4. Lene og Poul Erik D.

KLUBMESTRE SINGLE
2015

1. Hans Petersen
2. Otto Hansen
3. Frode Westh

KLUBMESTRE DOUBLE 2014

1. Jørgen Møller og Frede Bisgaard

KLUBMESTRE SINGLE
2014

1. Jørgen Møller
2. Ib Olsen
3. Frode Westh

KLUBMESTRE DOUBLE 2013

1.Inga Møller og Hans Petersen
2.Jytte Løyche og Jørgen Møller
3.Hanne M. Juhl og Frode Westh
4.Inge Thillerup og Birger Thillerup

KLUBMESTRE SINGLE
2013

1. Jørgen Møller
2. Hans Petersen
3. Hanne Juhl

KLUBMESTRE DOUBLE 2012

1.Poul Hobert og Finn Heiberg
2.Annie Andersen og Henning Madsen
3.Conni Madsen og Lene Dahl
4. Jytte B. Løyche og Jørgen Møller

KLUBMESTRE SINGLE
2012

1. Inga Møller
2.Finn Heiberg
3.John Andersen

KLUBMESTRE DOUBLE 2011

1.Inge og Birger Thillerup
2.Laila Dolmer og Jørgen Møller
3. Grethe Lyngholm Olsen og Benny Nørgren
4. Inga Møller og Frode Westh

KLUBMESTRE TRIPLE

2023
1. Michael Hansen, Kurt og Linda Eriksen

2. Gert Christensen, Alex Dalum og Henrik Hartmann

3. Eli Holst-Mortensen, Bjarne og Gurli Nielsen

Klubmestre 2008-2010