DER VAR UTROLIG MEGET PÅ DAGSORDENEN I DAG!

BESTYRELSE og UDVALG

Hvis man ønsker at sende en mail til en person fra bestyrelsen eller et udvalg, kan man klikke på person-navnet. Hvis personen har fået indlagt et link til sin mailadresse, kobles man direkte til sin mail, således at man kan udfylde og sende en mail til vedkommende. 

Bestyrelse

Formand


Kasserer
Gurli Nielsen
2970 5900 
  

Sekretær 

2850 1359    

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Spilleudvalg

Koordinator
Bruno Kristensen 
2020 1294

6-mands hold 
   
Holdleder hold 1 
Ib Olsen
2044 2268

Holdleder hold 2
Bruno Kristensen

2020 1294

 

Holdleder hold 3
Poul Erik Dahl

2725 6750

 4-mands hold

Holdleder kvart. 1
Kurt Eriksen
2022 4191

Vinterturnering


Kurt Eriksen
2022 4191

Sponsor- & PR-udvalg

Bane- og lokaleudvalg

HJEMMESIDE

OEPK.DK 

Gurli Nielsen  

2970 5900

Arrangementudvalg

Linda Eriksen (koordinator)
2850 1359


Hans Petersen

3050 5054


Bruno Kristensen 
2020 1294


Jytte Bloch Løyche
4010 2972


Kurt Eriksen

2022 4191


Gert Christensen

4095 0857